محدود كردن تعداد ارسالات عموما مي تواند مفيد باشد براي مثال در زمانيكه شما از فرم به عنوان يك فرم ثبت اشتراک استفاده مي كنيد .براي اينكار به يك اسكريپت در "ناحيه ي اسكريپت هاي فراخواني شده روي فرم نمايش "نياز است :

global $database;

$database = JFactory::getDBO();

$database->setQuery("SELECT COUNT(`SubmissionId`) FROM jos_rsform_submissions WHERE `formId`='2'");

$database->query();

if (intval($database->loadResult()) >= 50)

{

echo 'Sorry, no more submissions are accepted !';

$formLayout = '';

}

مثال بالا تعداد ارسالات را براي فرمي با id = 2 محدود مي كند .در صورتي كه تعداد ارسالات به تعداد محدوديت ( در اين مثال 50) برسد فرم واقعي با يك پيغام هشدار عوض مي شود .

اطلاعات تماس

رفسنجان - خیابان امیر کبیر غربی 

نبش امیر کبیر 61 ساختمان مادر

طبقه سوم - واحد 2 - پلاک 164

 کد پستی 7718614846

 

تلفن : 3 - 34331801 - 034

فاکس : 34331243 - 034

پشتیبانی : 09136225467

پست الکترونیک : info@anigroup.ir

ورود به سایت

logo-samandehi