براي پر كردن يك فيلد از روي سازنده ي انجمن به يك اسكريپت در ناحيه ي Default Value نياز داريد .

براي مثال :

//<code>

$my = & JFactory::getUser();

$db = JFactory::getDBO(); $myid = $my->id;

if ($myid > 0)

{

$db->setQuery("SELECT `firstname` FROM `jos_comprofiler` WHERE `user_id`='".$myid."' LIMIT 1");

$result = $db->loadResult();

}

return $result;

//</code>

اسكريپت بالا first name را كه در جدول _comprofiler ذخيره شده است را برمي گرداند .

توجه : به جاي استفاده از پيشوند jos شما بايد از پيشوند واقعي جدول خود كه قبلا در Site > Global Configuration > Server. پيكربندي شده است ، استفاده كنيد .

اطلاعات تماس

رفسنجان - خیابان امیر کبیر غربی 

نبش امیر کبیر 61 ساختمان مادر

طبقه سوم - واحد 2 - پلاک 164

 کد پستی 7718614846

 

تلفن : 3 - 34331801 - 034

فاکس : 34331243 - 034

پشتیبانی : 09136225467

پست الکترونیک : info@anigroup.ir

ورود به سایت

logo-samandehi