در اين مقاله قصد داريم توضيح دهيم كه چگونه يك شمارشگر براي ارسال ها ايجاد كنيم و انرا در صفحه ي" تشكر" نمايش دهيم .

فرايند كار در مراحل زير توضيح داده شده است :

1 – فرمتان را ويرايش كنيد و يك فيلد مخفي به نام "counter" را ايجاد كنيد .

2 – در مقدار پيش فرض كد زير را كپي كنيد :

براي نسخه ي 29 RSForm! Pro و ماقبل

//<code>

return intval(@mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`SubmissionId`) cnt FROM ".$RSadapter->tbl_rsform_submissions.""),0))+1;

//</code>

براي نسخه ي 30 به بعد

//<code>

$db=JFactory::getDBO();

$db->setQuery("SELECT COUNT(`SubmissionId`) cnt FROM #__rsform_submissions");

$db->query();

$result=$db->loadResult();

return intval($result)+1;

//</code>

مي توانيد تعداد ارسالات يك فرم خاص را به وسيله ي كد زير بشماريد :

براي نسخه ي 29 RSForm! Pro و ماقبل

//<code>

return intval(@mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`SubmissionId`) cnt FROM ".$RSadapter->tbl_rsform_submissions." WHERE FormId=1"),0))+1;

//</code>

براي نسخه ي 30 به بعد

//<code>

$db=JFactory::getDBO();

$db->setQuery("SELECT COUNT(`SubmissionId`) cnt FROM #__rsform_submissions WHERE FormId=1");

$db->query();

$result=$db->loadResult();

return intval($result)+1;

//</code>

توجه : 1 – شما بايد عدد 1 را با عدد id فرمتان عوض كنيد .

2 – براي نشان دادن نتيجه بايد صفحه ي" تشكر" را ويرايش كنيد يعني كد زير را اضافه كنيد :

You are submitter number: {counter:value}

اطلاعات تماس

رفسنجان - خیابان امیر کبیر غربی 

نبش امیر کبیر 61 ساختمان مادر

طبقه سوم - واحد 2 - پلاک 164

 کد پستی 7718614846

 

تلفن : 3 - 34331801 - 034

فاکس : 34331243 - 034

پشتیبانی : 09136225467

پست الکترونیک : info@anigroup.ir

ورود به سایت

logo-samandehi