در اين آموزش مي خواهيم توضيح دهيم كه چگونه چند فيلد محاسبات ساده در RSForm!Pro ايجاد كنيم و نتيجه ي آنرا در پيام تشكر نمايش دهيم .

ابتدا يك فرم با نام Calculation ايجاد كنيد .بايد 4 كامپوننت با تنظيمات زير را به آن اضافه كنيد :

نوع فیلد : جعبه متن    نام فیلد: field1    عنوان فیلد : فیلد1    نوع اعتبارسنجی : عددی

نوع فیلد : جعبه متن    نام فیلد: field2    عنوان فیلد : فیلد2    نوع اعتبارسنجی : عددی

نوع فیلد : مخفی    نام فیلد: total

نوع فیلد : دکمه ارسال    نام فیلد:calculate     عنوان فیلد : انجام محاسبه

خصوصیات اضافی :

on-click="document.getElementById('total').value = parseInt(document.getElementById('Field1').value) + parseInt(document.getElementById('Field2').value);"

در زبانه ي" تشكر" پيام تشكر را ويرايش كنيد . نتيجه ي محاسبات {total:value} خواهد بود .

توجه : فيلد نام ، حساس به حروف كوچك و بزرگ است .

اطلاعات تماس

رفسنجان - خیابان امیر کبیر غربی 

نبش امیر کبیر 61 ساختمان مادر

طبقه سوم - واحد 2 - پلاک 164

 کد پستی 7718614846

 

تلفن : 3 - 34331801 - 034

فاکس : 34331243 - 034

پشتیبانی : 09136225467

پست الکترونیک : info@anigroup.ir

ورود به سایت

logo-samandehi